Yuri A

Suggestions made 0
Translations made 2
Last login Sept. 5, 2018, 7:17 a.m.
Registration date Aug. 14, 2018, 10:47 a.m.

Projects

Activity in last 30 days

Activity in last year

History

When User Action Translation
4 years ago Yuri A Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Dành cho những ai sở hữu 2 điện thoại, nhưng muốn quản lý toàn bộ tin nhắn.
4 years ago Yuri A Translation reverted mysms/Web App - Vietnamese
Dành cho những ai sở hữu 2 điện thoại, nhưng muốn quản lý toàn bộ tin nhắn.