This site runs Weblate for translating the software projects listed below. You need to be logged in for translating, otherwise you can only make suggestions.

Projects

Project Translated
mysms/Android
57.1%
mysms/Android Mirror
79.5%
mysms/Android Tablet
79.4%
mysms/Api
80.4%
mysms/Browser Extension
92.3%
mysms/Desktop App
100.0%
mysms/iPad
71.6%
mysms/iPhone
100.0%
mysms/iPhone Mirror
80.7%
mysms/Mac
88.8%
mysms/Web App
76.8%
mysms/Windows Metro
89.1%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Activity

Activity in last 30 days

Activity in last year

History

When User Action Translation
yesterday None Commited changes mysms/Api - Vietnamese
2 days ago Brianna Gutierrez Suggestion accepted mysms/Api - Vietnamese
Email forwarding has been canceled. Go to sidebar - "Cloud Synchronization" - "SMS Archiving" to reconnect mysms to your email account.
2 days ago Brianna Gutierrez Suggestion added mysms/Api - Vietnamese
5 days ago Michal Kapusta Suggestion added mysms/Windows Metro - Czech
5 days ago Michal Kapusta Suggestion added mysms/Windows Metro - Czech
5 days ago Michal Kapusta Translation completed mysms/Android - Slovak
5 days ago None Commited changes mysms/Android - Slovak
5 days ago Michal Kapusta New translation mysms/Android - Slovak
Niektoré z konverzácií obsahujú priveľa správ, čo môže spomaliť váš smartfón. Zapnite funkciu <i>Vymazať staré správy</i> pre zrýchlenie vášho smartfónu.
5 days ago Michal Kapusta Translation changed mysms/Android Tablet - Slovak
Kontakty a možnosti
5 days ago Michal Kapusta New translation mysms/Android - Slovak
Sťahovanie MMS zlyhalo. Ťuknite pre opakovanie.