Janssen Claire Flor

Suggestions made 0
Translations made 17
Last login April 1, 2022, 4:52 a.m.
Registration date April 1, 2022, 4:52 a.m.

Projects

Activity in last 30 days

Activity in last year

History

When User Action Translation
6 months ago Janssen Claire Flor New translation mysms/Android - Filipino
Ang pangkat ay pinalitan ng pangalan
6 months ago Janssen Claire Flor New translation mysms/Android - Filipino
Naidagdag mo na ang maximum na bilang ng mga tatanggap sa pangkat na ito.
6 months ago Janssen Claire Flor New translation mysms/Android - Filipino
Inimbitahan mo na ang lahat ng iyong mga kaibigan sa grupong ito.
6 months ago Janssen Claire Flor New translation mysms/Android - Filipino
Ikaw ay umalis sa grupo
6 months ago Janssen Claire Flor New translation mysms/Android - Filipino
Inimbitahan ang mga contact
6 months ago Janssen Claire Flor New translation mysms/Android - Filipino
Nakabuo na ng grupo
6 months ago Janssen Claire Flor New translation mysms/Android - Filipino
Paulit-ulit kang humingi ng PIN. Upang maiwasan ang spam, hindi ka namin padadalhan ng bagong PIN. Pakilagay ang PIN na nakuha mo na o makipag-ugnayan sa customer care.
6 months ago Janssen Claire Flor New translation mysms/Android - Filipino
Ang iyong transaksiyon ay matagumpay
6 months ago Janssen Claire Flor New translation mysms/Android - Filipino
Ang iyong password ay nabago
6 months ago Janssen Claire Flor New translation mysms/Android - Filipino
Naka-log in ka na ngayon bilang %s