Vũ Phạm

Suggestions made 1
Translations made 11
Last login June 13, 2015, 10:02 a.m.
Registration date June 13, 2015, 10:02 a.m.

Projects

Activity in last 30 days

Activity in last year

History

When User Action Translation
6 years ago Vũ Phạm Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Tải xuống ngay mysms với {0} miễn phí !
6 years ago Vũ Phạm Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Đã đặt lịch vào lúc {0}
6 years ago Vũ Phạm Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Đang gửi đi
6 years ago Vũ Phạm Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Các thành viên của nhóm
6 years ago Vũ Phạm Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Thật không may, bạn chưa có người bạn nào dùng mysms. <a> Mời </a> bạn bè dùng mysms ngay.
6 years ago Vũ Phạm Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Tên hiển thị trên Web
6 years ago Vũ Phạm Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Danh bạ
6 years ago Vũ Phạm Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Cài đặt
6 years ago Vũ Phạm Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Thẻ Tín dụng của bạn {0} | {1} miễn phí
6 years ago Vũ Phạm Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Nghe âm thông báo