Yara Mits

Suggestions made 0
Translations made 276
Last login June 4, 2015, 4:27 a.m.
Registration date June 4, 2015, 4:27 a.m.

Projects

Activity in last 30 days

Activity in last year

History

When User Action Translation
6 years ago Yara Mits Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Xóa cuộc trò chuyện
6 years ago Yara Mits Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Xin chào!↵
Tôi đang nhắn tin bằng mysms, đồng bộ tin nhắn với điện thoại, máy tính và máy tính bảng. Tải về tại đây↵
http://mysms.com/download
6 years ago Yara Mits Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
SMS này sẽ được gửi miễn phí đến {0}:
6 years ago Yara Mits Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Số điện thoại của bạn: {0}
6 years ago Yara Mits Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Chỉnh sửa thông tin tài khoản
6 years ago Yara Mits Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Chỉnh sửa thông tin tài khoản
6 years ago Yara Mits Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Thêm vào mục yêu thích
6 years ago Yara Mits Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Tin dụng của bạn {0} | {1} miễn phí
6 years ago Yara Mits Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Đang tải về thông tin thẻ tín dụng…
6 years ago Yara Mits Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Bật âm thông báo