Nguyen Dang Quang

Suggestions made 126
Translations made 102
Last login June 3, 2015, 3:20 a.m.
Registration date April 10, 2015, 5:23 p.m.

Projects

Activity in last 30 days

Activity in last year

History

When User Action Translation
6 years ago Nguyen Dang Quang New translation mysms/Web App - Vietnamese
Tên hiển thị Web
6 years ago Nguyen Dang Quang New translation mysms/Web App - Vietnamese
Liên hệ
6 years ago Nguyen Dang Quang New translation mysms/Web App - Vietnamese
Xóa cuộc gọi
6 years ago Nguyen Dang Quang New translation mysms/Web App - Vietnamese
Xóa cuộc gọi
6 years ago Nguyen Dang Quang New translation mysms/Web App - Vietnamese
Cuộc gọi đến
6 years ago Nguyen Dang Quang New translation mysms/Web App - Vietnamese
Xin chào!↵
Tôi nhắn tin bằng mysms, đồng bộ tin nhắn với điện thoại, máy tính và máy tính bảng. Tải tại đây↵
http://mysms.com/download
6 years ago Nguyen Dang Quang New translation mysms/Web App - Vietnamese
SMS này sẽ được gửi đến {0} miễn phí:
6 years ago Nguyen Dang Quang New translation mysms/Web App - Vietnamese
Mời {0}
6 years ago Nguyen Dang Quang New translation mysms/Web App - Vietnamese
Chọn số tiền và thanh toán bằng thẻ tín dụng của bạn (Visa, Mastercard) hoặc PayPal:
6 years ago Nguyen Dang Quang New translation mysms/Web App - Vietnamese
Mua tín dụng