Hung Tr

Suggestions made 0
Translations made 1
Last login Aug. 12, 2018, 4:43 p.m.
Registration date Aug. 12, 2018, 4:43 p.m.

Projects

Activity in last 30 days

Activity in last year

History

When User Action Translation
3 years ago Hung Tr Translation reverted mysms/Web App - Vietnamese
Dành cho những ai sở hữu 2 điện thoại, nhưng muốn quản lý toàn bộ tin nhắn.