Micah Ellaine Dreu

Suggestions made 0
Translations made 3
Last login Jan. 30, 2022, 4:29 a.m.
Registration date Jan. 30, 2022, 4:29 a.m.

Projects

Activity in last 30 days

Activity in last year

History

When User Action Translation
8 months ago Micah Ellaine Dreu New translation mysms/iPhone Mirror - Vietnamese
Chúng tôi không thể mở loại tệp này.
8 months ago Micah Ellaine Dreu New translation mysms/iPhone Mirror - Vietnamese
Bạn có thực sự muốn xóa tin nhắn này không?
8 months ago Micah Ellaine Dreu Translation changed mysms/iPhone Mirror - Vietnamese
Bạn có thực sự muốn xóa tất cả các cuộc gọi không?