Loc Nguyen

Suggestions made 1
Translations made 131
Last login June 9, 2016, 9:58 p.m.
Registration date Dec. 3, 2015, 6:26 p.m.

Projects

Activity in last 30 days

Activity in last year

History

When User Action Translation
5 years ago Loc Nguyen Translation changed mysms/Api - Vietnamese
mysms - Gán thêm
5 years ago Loc Nguyen Translation changed mysms/Api - Vietnamese
{0}: thêm {1}.
5 years ago Loc Nguyen Translation changed mysms/Api - Vietnamese
{0}: thêm {1},
5 years ago Loc Nguyen Translation changed mysms/Api - Vietnamese
Chuyển tiếp email đã dừng lại. Đi tới - "Đồng bộ đám mây" - "SMS lưu trữ" để kết nối lại mysms vào tài khoản email của bạn.
5 years ago Loc Nguyen Translation changed mysms/Api - Vietnamese
Chào bạn, mã PIN của bạn là: {0}. Mã PIN của bạn là: {0}. Mã PIN của bạn là: {0}
5 years ago Loc Nguyen Translation changed mysms/Api - Vietnamese
mã Pin: {0}
5 years ago Loc Nguyen Translation changed mysms/Api - Vietnamese
Vui lòng nhập đúng mã-CVC
5 years ago Loc Nguyen New translation mysms/Api - Vietnamese
Vui lòng nhập đúng số thẻ tín dụng.
5 years ago Loc Nguyen New translation mysms/Api - Vietnamese
Vui lòng nhập số thẻ tín dụng.
5 years ago Loc Nguyen Translation changed mysms/Api - Vietnamese
Rất tiếc, yêu cầu của bạn không thể được hoàn thành.