alireza

Suggestions made 0
Translations made 56
Last login June 24, 2015, 3:47 p.m.
Registration date June 24, 2015, 3:47 p.m.

Projects

Activity in last 30 days

Activity in last year

History

When User Action Translation
6 years ago alireza New translation mysms/Android - Persian
رمز وارد شده اشتباه است. لطفا دوباره تلاش کنید.
6 years ago alireza New translation mysms/Android - Persian
این شماره موبایل و یا این کشور پشتیبانی نمی شود.
6 years ago alireza New translation mysms/Android - Persian
قالب این شماره موبایل اشتباه است.
6 years ago alireza New translation mysms/Android - Persian
این شماره موبایل ثبت نشده است.
6 years ago alireza New translation mysms/Android - Persian
این شماره تلفن در این برنامه قبلا ثبت شده. لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و یا درخواست رمز عبور جدید بدهید.
6 years ago alireza New translation mysms/Android - Persian
شما چند بار درخواست رمز جدید داده ای. برای جلوگیری از اسپم ما فقط یک رمز جدید برای شما ارسال می کنیم
6 years ago alireza New translation mysms/Android - Persian
رمز عبور شما مساوی نیست
6 years ago alireza New translation mysms/Android - Persian
رمز عبور شما مساوی نیست
6 years ago alireza New translation mysms/Android - Persian
رمز شما باید حداقل بالای 4 کاراکتر باشد
6 years ago alireza New translation mysms/Android - Persian
رمز عبور را عوض کنید