Brianna Gutierrez

Suggestions made 2
Translations made 19
Last login Nov. 21, 2017, 12:14 p.m.
Registration date Nov. 21, 2017, 12:14 p.m.

Projects

Activity in last 30 days

Activity in last year

History

When User Action Translation
a year ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Hiển thị và tìm kiếm toàn bộ tin nhắn trên máy tính và máy tính bảng của bạn không giới hạn.
a year ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Lịch sử tin nhắn đầy đủ
a year ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Dành cho những ai sở hữu 2 điện thoại, nhưng muốn quản lý toàn bộ tin nhắn.
a year ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Sao chép SMS tới điện thoại khác
a year ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Xuất ra đầy đủ SMS
a year ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Đang lưu trữ SMS
a year ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Sao lưu & Phục hồi
a year ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Ứng dụng khác từ mysms:
a year ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Thông báo từ hệ thống của bạn
a year ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Trạng thái: