Ali Sepehri

Suggestions made 0
Translations made 16
Last login Nov. 21, 2016, 3:23 p.m.
Registration date Nov. 21, 2016, 3:23 p.m.

Projects

Activity in last 30 days

Activity in last year

History

When User Action Translation
4 years ago Ali Sepehri Translation changed mysms/Android - Persian
شما چند بار درخواست رمز داده اید. برای جلوگیری از اسپم، برای شما رمز جدید ارسال نمی کنیم. لطفا رمز کنونی خود را وارد کرده و یا با پشتیبانی تماس بگیرید.
4 years ago Ali Sepehri Translation changed mysms/Android - Persian
شماره تلفن همراه شما تغییر کرد
4 years ago Ali Sepehri Translation changed mysms/Android - Persian
پیام شما تحویل داده شد
4 years ago Ali Sepehri Translation changed mysms/Android - Persian
پیغام شما تحویل داده شد
4 years ago Ali Sepehri Translation changed mysms/Android - Persian
فایل پیوست در حال دریافت است ...
4 years ago Ali Sepehri Translation changed mysms/Android - Persian
پیام ها در حال قفل شدن هستند...
4 years ago Ali Sepehri Translation changed mysms/Android - Persian
ورود
4 years ago Ali Sepehri Translation changed mysms/Android - Persian
در کشور شما %1$s، و در کشور های دیگر %2$s
4 years ago Ali Sepehri Translation changed mysms/Android - Persian
اکنون mysms از سرویس های sms بسیاری پشتیبانی میکند. یکی از اتصال دهنده های websms را از فروشگاه Google Play دانلود کنید!
لینک http://bit.ly/websmsconnectors را باز کنید. یکی از اتصال دهنده هایی را که دوست دارید نصب کنید و آن را در برنامه ی mysms فعال کنید.
4 years ago Ali Sepehri Translation changed mysms/Android - Persian
برو به دفترچه تلفن