Projects

Project Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
mysms/Android
6.2% 4.6% 5.4% 4 27 Translate
mysms/Web App
15.5% 5.3% 0.3% 1 1 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

History

When User Action Translation
a month ago Boysie esmejarda Suggestion added mysms/Android - Filipino
5 months ago None Resource update mysms/Android - Filipino
a year ago None Commited changes mysms/Android - Filipino
a year ago Marc Jay Mangila Suggestion added mysms/Android - Filipino
a year ago Marc Jay Mangila Suggestion accepted mysms/Android - Filipino
ang mysms ay pwede na din sa ibang kilalang SMS services. maaring ma-Download ang isa man sa maraming websms connectors sa Google Play!

Puntahan ang link http://bit.ly/websmsconnectors, at i-install ang connecter na iyong nagustuhan pagkatapos ay i-activate ito sa mysms app (makikita sa settings – ang websms connectors).
a year ago Marc Jay Mangila Suggestion added mysms/Android - Filipino
a year ago Marc Jay Mangila Translation changed mysms/Android - Filipino
Hanapin sa mysms
a year ago None Commited changes mysms/Web App - Filipino
a year ago angelie inomata New translation mysms/Web App - Filipino
puna
a year ago angelie inomata New translation mysms/Web App - Filipino
imbitahan ang mga kaibigan

Activity

Activity in last 30 days

Activity in last year

Glossaries