Translation status

Strings309
99.6%
Words1682
99.9%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://www.mysms.com/
Instructions for translators http://www.mysms.com/translation
Translation file src/main/java/com/mysms/web/client/mysms/i18n/MysmsMessages_vi.properties

Other components

Project Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
Api
92.2% 20.7% 4.4% 5 5 Translate
Android
2.7% 2.0% 4.0% 2 4 Translate
Browser Extension
55.5% 76.9% 0.0% 0 0 Translate
iPhone Mirror
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

History

When User Action Translation
a year ago Tiffani Rader Suggestion added mysms/Web App - Vietnamese
a year ago None Resource update mysms/Web App - Vietnamese
a year ago None Resource update mysms/Web App - Vietnamese
a year ago Yuri A Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Dành cho những ai sở hữu 2 điện thoại, nhưng muốn quản lý toàn bộ tin nhắn.
a year ago Yuri A Translation reverted mysms/Web App - Vietnamese
Dành cho những ai sở hữu 2 điện thoại, nhưng muốn quản lý toàn bộ tin nhắn.
a year ago Hung Tr Translation reverted mysms/Web App - Vietnamese
Dành cho những ai sở hữu 2 điện thoại, nhưng muốn quản lý toàn bộ tin nhắn.
2 years ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Hiển thị và tìm kiếm toàn bộ tin nhắn trên máy tính và máy tính bảng của bạn không giới hạn.
2 years ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Lịch sử tin nhắn đầy đủ
2 years ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Dành cho những ai sở hữu 2 điện thoại, nhưng muốn quản lý toàn bộ tin nhắn.
2 years ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Sao chép SMS tới điện thoại khác

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 309 1682
Translated 99.6% 308 1681
Fuzzy 5.1% 16
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Aug. 14, 2018, 10:49 a.m.
Last author Yuri A

Activity

Activity in last 30 days

Activity in last year